ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน
80 หมู่ 8 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42100
โทร  042-087234
E-mail : tawangcan@loei1.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1

โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคนComments