ชุดแต่งกายนักเรียน

ชุดวัฒนธรรม ใส่วันศุกร์
ชุดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

ชุดลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
นักเรียนชายใช้ชุดลูกเสือสำรอง ผ้าพันคอสีเลือดหมูแถบขาว


ชุดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ชุดลูกเสือ ชุดพละ 


  
                                                                               ชุดวัฒนธรรม
Comments