โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน

WANGPONG TAWANGCAN

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายโกวิทย์ พรหมหาราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านวังโป่ง ท่าวังแคน

กิจกรรม วันไหว้ครู 2565

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคนร่วมกับโรงเรียนบ้านปากหมากจัดกิจกรรม วันไหว้ครู 2565 ณ โรงเรียนบ้านปากหมาก


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565